Gyakorlati képzés

A Tanszék gyakorlati képzésének a bázisa a Soroksári Kísérleti Üzem és Tangazdaság területén található Gyógynövény Kísérleti Telep. A munkáltató gyakorlatokat a tanszék munkatársai vezetik, emellett az ágazatvezető (Rajhárt Péter) három állandó fizikai dolgozó (Deák Istvánné, Erdei Ferenc, Zelenyák Sándorné) segíti a hallgatók munkáját.

A munkáltató gyakorlatok keretében a hallgatók elsajátíthatják a gyógynövények szaporításával (magvetés üvegházban és szabadföldön, tűzdelés, palántanevelés, dugványozás, ültetés) kapcsolatos tevékenységeket, gyakorolják az egyes gyógynövény fajok állományainak fenntartására vonatkozó munkákat (egyelés, metszés). Megismerkednek a különböző fajok betakarításával (optimális betakarítási idő, betakarítandó növényi rész, betakarítás módja), illetve a vegetatív és generatív szaporítóanyag előállítással. A gyógynövénytermesztés szerves része az elsődleges feldolgozás, így a telepen a szárításhoz és a tisztításhoz szükséges berendezésekkel, illetve technológiákkal is megismertetjük a hallgatókat.

A gyakorlatok során a tanszék nagy hangsúlyt fektet a növényismeretre, tekintettel a gyógynövény fajok nagy számára. A fajok ismeretét beszámolók keretében kérjük számon a hallgatóktól.