A Tanszék TDK tevékenysége

A Tanszék tevékenysége során jelentős eredményeket ért el a tudományos utánpótlás nevelésében. Érdeklődő, elsősorban MSc szintű képzésben részt vevő hallgatóinkat arra motiváljuk, hogy vegyenek részt és kapcsolódjanak be a tanszéken folyó kutatómunkába. Célunk, hogy hallgatóink szakosodás után - a projektjeinkhez illeszkedő - kísérleti tevékenységet feltételező diplomamunka témát válasszanak, s ennek révén az ilyen tevékenységet is megtanulhassák, abban gyakorlati tapasztalatot szerezzenek. A témától függően a hallgatóink gyakran más tanszékekkel is együttműködnek. Eredményeiket első szinten TDK dolgozatban, majd színvonalas diplomamunkában, és szerencsés esetben PhD értekezésben foglalhatják össze.

OTDK-n szerepelt hallgatóink (a teljesség igénye nélkül):

  • Szabó Krisztina: Gyógynövénykivonatok hatása gyógy- és gyomnövényfajok csírázására (1993)
  • Dudás Krisztina: Betakarítás utáni technológiák hatása a majorannadrog minôségére (1996)
  • Pálnok Zsuzsanna: Ocimum basilicum L. virágzásbiológiai és virágzásdinamikai vizsgálata és annak produkciós összefüggései (1999)
  • Juhász Anna: Új konyhakömény populációk vizsgálata áttelelô termesztésben (1999)
  • Bogdán Henrietta: Mentadrogok érzékszervi bírálata (2001)
  • Balogh Beáta: Különböző gyógynövény-kivonatok antimikróbás hatásának vizsgálata impedimetriás mérőműszerrel (2002)
  • Kutta Gabriella: A szuperkritikus fluid extrakció alkalmazási lehetőségei különböző eredetű kakukkfű minták esetében (2005)
  • Kiss Edina: Az évjárat hatása eltérő származású orvosi kamilla (Matricaria recutita L.) populációk produkciójára (2007)
  • Kirinovics Kinga: Morfológiai tulajdonságok, droghozam, illóolaj-tartalom és –összetétel alakulása orvosi kamilla (Matricaria recutita L.) szelektált I1 utódpopulációiban (2009)
  • Riba Zoltán: Génbankban őrzött gyógynövény magvak csírázóképességének változása 10 éves távlatból (2009)