Pluhár Zsuzsanna szakmai névjegy

Tanulmányok, szakmai tevékenység

 • 1984- 1988: Varga Márton Kertészeti Szakközépiskola, Budapest: dísznövénykertész (érettségi: 1988);
 • 1988-1994: okleveles kertészmérnöki diploma (kiváló eredménnyel, 1994) megszerzése: szakirányos hallgatóként a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem, Gyógynövénytermesztési Tanszékén;
 • 1994-1996: tudományos segédmunkatárs a KÉE Gyógynövénytermesztési Tanszékén;
 • 1996-1999: PhD doktori tanulmányok a KÉE Kertészeti Kar Kertészeti PhD programjában a KÉE Gyógynövénytermesztési Tanszékén;
 • 1999-2001: egyetemi tanársegéd a SZIE Kertészettudományi Kar, Gyógy-és Aromanövények Tanszékén;
 • 2001-2005: egyetemi adjunktus a SZIE, majd a BKÁE, végül a Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar, Gyógy-és Aromanövények Tanszékén;
 • 2005. szeptember 1-től: egyetemi docens a BCE KTK Gyógy-és Aromanövények Tanszékén;
 • Habilitáció: 2010

Tudományos fokozat

 • PhD mezőgazdasági tudomány, 2001
 • Habilitált doktor, 2010

Kutatási tevékenység

 • vadon termő gyógynövényfajok (pl. Hypericum perforatum, Thymus spp., Verbena officinalis) kémiai és morfológiai variabilitásának feltárása
 • vadon termő gyógynövényfajok termesztésbe vonása (pl. Isatis tinctoria, Tagetes lucida, Alkanna tinctoria, Rubia tinctorum, Thymus spp.)
 • fajtanemesítést megalapozó kemotaxonómiai és produkciós vizsgálatok (pl. Hypericum perforatum, Thymus vulgaris)
 • perspektívikus festőnövény-források  feltárása, termesztésbe vonása (pl. Isatis tinctoria, Tagetes spp., Alkanna tinctoria, Rubia tinctorum)
 • szuperkritikus fluid extrakciós módszerek kidolgozása (pl. Thymus, Salvia, Alkanna, Rubia,  Majorana,  Hyssopus, Satureja, Ocimum,  Rosmarinus fajok esetében)

Összes tudományos publikáció: 132
Tudományos előadás: 20
Független citációk száma: 61
Kumulatív impact factor: 9,14

 

Oktatási tevékenység

 • Gyógynövénytermesztés I.-II. tárgy oktatója: okleveles és főiskolai kertészmérnöki szak tagozatain;
 • Gyógynövények hatóanyagai tárgy felelőse és oktatója;
 • Gyógynövények termesztése és a Gyógynövények megismerésének módszertana B tárgyak: előadó;
 • gyógynövény-szakirányos hallgatók szakirány-vezetése okleveles kertészmérnöki szakon (nappali és kiegészítő levelező tagozaton);
 • diplomázó gyógynövény-szakirányos hallgatók konzultálása, témavezetése minden tagozaton és szakon;
 • a határontúli oktatásban a Gyógynövényteremesztés tárgy (I-II.) és a Választott szakirány tárgyfelelőse a beregszászi tagozaton
 • Témavezetés:-diplomázó gyógynövény-szakos hallgatók konzultálása, témavezetése (eddig végzett: 76 fő, jelenlegi: 10 fő)
  -PhD-hallgatók témavezetése (2)

Kertészmérnök BSc alapképzésben oktatott tárgyai:

 • Gyógy-és fűszernövényismeret (tárgyfelelős)
 • Gyógynövénytermesztés

A Kertészmérnök MSc szakon tárgyfelelősként oktatott tárgyai:

 • Gyógynövények kémiai diverzitása/Chemical diversity of medicinal plants
 • Korszerű gyógynövénytermesztési ismeretek/Up-to-date technologies of medicinal plant production

PhD képzésben oktatott tárgya:

 • Gyógy- és aromanövények integrált termesztése

PhD témevezetés

 • Kutta Gabriella (2006-2010): A Lamiaceae családra jellemző illó és nemilló terpén, illetve fenolos komponensek kivonása szuperkritikus fluid extrakcióval
 • Simkó Hella (2009-től): Hazai kakukkfű (Thymus) fajok kémiai és morfológiai diverzitásának és termesztési lehetőségeinek vizsgálata

Nyelvismeret

 • angol (szakmaival bővített középfok)
 • francia (középfok)

Elnyert ösztöndíjak

 • 1999: Soros predoktori ösztöndíj
 • 2002-2005 Békésy György posztdoktori ösztöndíj
 • 2008-2011 Bolyai János Tudományos Ösztöndíj

Kitüntetések, elismerések

 • 2009: Rektori Kitüntető Oklevél
 • Bolyai Emlékplakett, 2012

Tudományos szervezeti tagság, funkció, MKTT tagság

 • MKTT tagság 2002-től
 • ISHS tagság 2002-től
 • MTA Kertészeti Bizottság, Gyógynövény Albizottságának titkára 2003-tól

Egyetemi közéleti tevékenység

 • Kari Tanács tagja: 2004-2005
 • Egyetemi Tanács póttagja: 2003-2005
 • Kari Oktatásfejlesztési Bizottság tagja: 2004-től
 • Kari Habilitációs Véleményező Bizottság titkára: 2009-től
 • Kari tanács tagja: 2004-2005, 2011-
 • Tudományos és nemzetközi dékánhelyettes 2011. június 1-
 • Kari Külügyi Bizottság tagja 2011-

Tanulmányutak

 • 1986: Szlovákia (botanikai és kertészeti)
 • 1987: Ausztria-Olaszország-Jugoszlávia (botanikai és kertészeti)
 • 1993: Ausztria, Németország (gyógynövény kutató és oktató intézetek látogatása)
 • 1994: Olaszország (nemzetközi konferencián és tanulmányúton való részvétel)
 • 1995: Szlovákia (gyógynövény szakmai és botanikai tanulmányút)
 • 1996: Németország, Egyiptom (konferencia-részvétel és tanulmányutak)
 • 1998: Anglia (delegált az ESCOP szimpoziumon)
 • 2000: Görögország, Kréta (konferencia-részvétel)
 • 2002: Portugália, Lisszabon (konferencia-részvétel)
 • 2004: Franciaország, Digne les Bains (konferencia-részvétel)
 • 2007: Ausztria, Graz (konferencia-részvétel)
 • 2008: Csehország, Brno (konferencia-részvétel)
 • 2009: Szlovénia, Ljubljana (konferencia-részvétel)
 • 2010 Wroclaw, Lengyelország
 • 2010 Pisa, Olaszország (10 nap: TéT együttműködés keretében)
 • 2011 Saas-Fee, Svájc
  Kutatási pályázatokban való részvétel    

Futamidő

Téma

 

Nyilvántartási szám

Részvételi forma

1997-2000 A hazai festőnövényforrások feltárása és hasznosításuk tudományos megalapozása MKM FKFP 0888/1997 közreműködő
1999-2001 Origanum vulgare subsp. hirtum populációk morfológiai, fenológiai és kémiai variabilitásának feltárása OTKA T030658 közreműködő
1999-2002 A Solidago virgaurea L. hazai természetes populációi morfológiai és kémiai variabilitásának feltárása OTKA F030003 közreműködő/
témavezető
2000-2001 Termőtájba illeszkedő nagyértékű gyógy- és illóolajos növényfajták előállítása FVM K+F 216-a/2000 közreműködő
2002-2005 Bio minőségű termesztési és feldolgozási technológiák kifejlesztése a hazai gyógy-és élelmiszernövények hasznosítására

NKFP-4-0037/2002

közreműködő
2002-2005 Az életforma és a hatóanyagprodukció összefüggése néhány termesztett gyógynövényfaj esetében OTKA T 38352 közreműködő
2003-2006 Magyarországi élőhelyeken előforduló kakukkfű (Thymus) fajok és infraspecifikus taxonok fenotipikus tulajdonságait és drogminőségét befolyásoló tényezők  értékelése OTKA F 043555 témavezető
2007-2011 Az abiotikus stressz hatása gyógy-és aromanövények primer és speciális anyagprodukciójára OTKA K 068550 közreműködő
2010-2012  Vadontermő gyógynövények kémiai diverzitásának feltárása TÁMOP 4.2.1/B-09/01/KMR-2010-0005, 3. alprojekt,1.1.téma közreműködő