Szabó Krisztina szakmai névjegye

Tanulmányok

 • 1999-2000: Külföldi posztgraduális tanulmányok, D.S.P.U. diploma, gyógynövények és biotechnológia szak, Mediterranean Agronomic Institute of Chania, CIHEAM, Görögország
 • 1994-1998: Ph.D tanulmányok, KÉE, Budapest
 • 1995-1997: Szakmérnöki tanulmányok, növénygenetikai szakmérnök diploma, GATE, Gödöllő
 • 1989-1994: Egyetemi tanulmányok, kertészmérnök diploma, KÉE, Budapest
 • 1985-1989: Gimnáziumi tanulmányok, érettségi, Illyés Gyula Gimnázium, Dombóvár

Szakmai tevékenység

Foglalkozás

 • 2011- : Egyetemi docens, BCE, 2016-tól SZIE, Gyógy- és Aromanövények Tanszék
 • 2001-2011: Egyetemi adjunktus, SZIE, 2003-tól BCE, Gyógy- és Aromanövények Tanszék
 • 1998-2001: Egyetemi tanársegéd, SZIE, Gyógy- és Aromanövények Tanszék
 • 1994-98: PhD hallgató, KÉE, Gyógynövénytermesztési Tanszék

Hivatalos megbízások:

 • 2007-2009: Kari Közalkalmazotti Tanács tagja
 • 2017-: Hallgatói Felülbírálati Bizottság tagja

Oktatási tevékenység

 • Nappali és levelező, magyar és angol nyelvű BSc és MSc képzésben kertészmérnök hallgatók számára gyógynövény szemináriumok vezetése, ’A’, ’B’ és ’C’ tárgyi előadások tartása
 • Szakosodott diplomaterves / szakdolgozat készítő hallgatók témavezetése
 • Szakmai modul I. II. III. vezetés; tantárgyfelelősi feladatok
 • ’A’, ’B’ és ’C’ tárgyak témáiból vizsgáztatás, terepgyakorlatok, tanulmányutak tartása
 • Diplomadolgozatok/szakdolgozatok/TDK dolgozatok bírálata
 • Államvizsga bizottságokban, felvételi bizottságokban részvétel

Témavezetői tevékenység

OTDK-n szerepelt hallgató:

 • Pálnok Zsuzsanna: Ocimum basilicum L. virágzásbiológiai és virágzásdinamikai vizsgálata és annak produkciós összefüggései (1999)

PhD témavezetés:

 • Cserháti Beatrix: Hazai vadon termő közönséges szurokfű (Origanum vulgare L.) populációk morfológiai és kémiai diverzitásának feltárása 2015.
 • Bernhardt Botond: Kerti bazsalikom (Ocimum basilicum L.) taxonok biológiailag aktív anyagainak összehasonlító értékelése 2016. (társkonzulens)

Kutatási programok

Időszak
Téma
Részvétel
1996-1999:
Többoldalúan hasznosított Lamiaceae fajok nemesítését megalapozó genetikai diverzitás és stabilitás vizsgálatok (OTKA T 020039)
közreműködő
1997-1999:
Kamilla törzsek fajtafenntartó nemesítése (megbízás Martin-Bauer GmbH)
vezető kutató
1999:
Chrysanthemum parthenium Bernh. genotípusok értékelése
(megbízás Martin-Bauer GmbH
vezető kutató
1998-2001:
Évelő Lamiaceae fajok morfológiai, kémiai, produkcióbiológiai jellemzőinek összefüggései (OTKA T 026098)
közreműködő
1999-2001:
Origanum vulgare subsp. hirtum (Link) Ietswaart populációk morfológiai, fenológiai és kémiai variabilitás vizsgálata (OTKA F 030658)
vezető kutató
2001-2005:
A Kárpát medence kertészeti génforrások feltárása. NKFP 036. sz.téma (OM-00178/2001) Gyógy- és aromanövények genetikai diverzitásának feltárása, megőrzése és hasznosítása a lakosság életminőségének javítására alprogram.
közreműködő
2004-2007:
Az orvosi kamilla (Matricaria recutita L.) nemesítését megalapozó vizsgálatok
(OTKA F 046466)
vezető kutató
2001-
Origanum vulgare subsp. hirtum (Link) Ietswaart fajtaszelekció
vezető kutató
2006- :
Melissa officinalis L. fajtaszelekciót megalapozó kutatások (megbízás Hebária Zrt) –
vezető kutató
2006-2008:
Kutatás-Fejlesztési Megállapodás (Herbária Zrt.)
közreműködő
2006-2009:
Tudásközpont pályázat. Hazai gyógynövényekre alapozott korszerű étrend-kiegészítő termékek fejlesztése alprogram
közreműködő
2007-2011:
Az abiotikus stressz hatása gyógy- és aromanövények primer és speciális anyagprodukciójára (OTKA K 68550)
közreműködő
2008-:
Rumex spp. fajtaszelekció (megbízás Herbanova Bt)
vezető kutató
2009-:
Centaurium erythraea Rafn. fajtaszelekció (megbízás Herbanova Bt)
vezető kutató
2009-2011:
Gyógynövények produkciója eltérő műtrágya adagok hatására (megbízás K+S KALI GmbH) –
közreműködő
2009-2010:
A klímaváltozás hatásának felmérése szelektált gyógy- és aromanövény fajok esetében: az abiotikus stressz hatása a növények produkciós és kémiai tulajdonságaira (OTKA IN 77920)
 
közreműködő
2010-2012:
Gyógynövényfajok vadon termő taxonjainak jellemzése/alprogram (TÁMOP 4.2.1./B-09/01/KMR/2010-0005)
közreműködő
2010-2011:
Conservation and characterisation of oregano (Origanum vulgare L.) wild populations of Europe -  ECPGR nemzetközi együttműködés
magyar partner
2014-2016:
Fenoloid komponensek felhalmozódásának háttere és összefüggései gyógynövényekben (OTKA NN 91280)
 
közreműködő
 
Államilag elismert növényfajták:
 • ’Indián’ Echinacea purpurea -társszerző
 • ’Magyar’ Majoranna hortensis -társszerző

Tudományos fokozat

 • Ph.D. mezőgazdasági tudomány 2001

Elnyert ösztöndíjak

 • 2002:   Békésy György posztdoktori ösztöndíj
 • 2009:   BCE Kutatási Kiválósági Program - kiemelt bérezés a minőségi munka elismerésére

Szakmai programok

 • 1993: Németország, gyógynövény tanulmányút
 • 1994: Olaszország, gyógynövény tanulmányút
 • 1996: Németország, gyógynövény tanulmányút
 • 1996: Románia, Erdély gyógynövény tanulmányút
 • 1996: Szlovákia, Komárom, meghívott oktató a KÉE Kecskeméti Főiskolai távoktatás keretén belül
 • 1997: Szlovákia, Kassa, P.J. Safarik Egyetem cserelátogatás
 • 1998: Jugoszlávia, Zenta, oktató KÉE távoktatás keretén belül
 • 1997: Görögország, kiküldetés, magyar delegált - Leonardo Phytophar project
 • 1998: Anglia, kiküldetés, ESCOP Konferencia, magyar delegált - Leonardo Phytophar Project
 • 2009: Szlovénia, Ljubljana (konferencia-részvétel)
 • 2009: Pisa, Olaszország (TéT együttműködés keretében)
 • 2014: Poznan, Lengyelország (OTKA NN együttműködés keretében)
 • 2017: Borgarnes, Izland, Diverse Society - Diverse Classroom kurzus (EGT Alap ösztöndíj)

Egyéb szakmai programok

 • 1997-99: Leonardo da Vinci project (European thematic network for phytopharmacy training) nemzetközi együttműködés - magyar koordinátor
 • 2000: SZIE Szent István Napok – szervező
 • 2007, 2008, 2010: BCE Kutatók Éjszakája – előadó

Tudományos szervezeti tagság

 • 2006-2011: ISHS tagság
 • 2007-től: Kertészettudományi Doktori Iskola tagság
 • 2010-től: Magyar Növénynemesítők Egyesülete tagság

Nyelvismeret

 • Angol (szakmai anyaggal bővített középfokú „C” nyelvvizsga 1998)
 • Orosz (középfokú „C” nyelvvizsga 1989)

Publikációs tevékenység:

 • Összes tudományos publikáció: 106
 • Kumulatív IF: 13,441