Zámboriné Dr. Németh Éva - szakmai névjegy

Tanulmányok

 • 1978 - érettségi, József Attila gimnázium, német tagozat, Budapest
 • 1983 - okleveles kertészmérnöki diploma, gyógynövény szakirány, Kertészeti Egyetem, Budapest
 • 1993 - Növénygenetikai és növénybiotechnológiai szakmérnöki diploma, Gödöllői Agrártudományi Egyetem

Tudományos minősítés

 • 1990 -  Biológiai tudomány kandidátusa, MTA („A Mentha piperita, a Salvia sclarea és a Tanacetum vulgare termesztésének biológiai alapjai”)
 • 1991 -  Egyetemi doktori oklevél
 • 1999 -  Habilitációs oklevél
 • 2004 –  MTA Doktora („Gyógynövények illóolaj-komponenseinek felhalmozódását befolyásoló tényezők”)

Nyelvismeret

 • 1979- német állami középfokú nyelvvizsga
 • 1985- orosz alapfokú állami nyelvvizsga
 • 1988- angol középfokú állami nyelvvizsga

Munkakörök:

 • 1983-1988 MTA- TMB tudományos továbbképző ösztöndíjas (GyNKI, Budakalász)
 • 1988-1990 tudományos segédmunkatárs, GYNKI Biotechnológiai Főosztály
 • 1990-1992 tudományos munkatárs, GYNKI Agronómiai-Genetikai Osztály
 • 1993-1995 tudományos főmunkatárs, KÉE Gyógynövénytermesztési Tanszék
 • 1995-  egyetemi docens, KÉE Gyógynövénytermesztési Tanszék
 • 2000-  egyetemi tanár, SZIE Gyógy- és Aromanövények Tanszék
 • 2009-  tanszékvezető egyetemi tanár, BCE (2016-tól SZIE) Gyógy- és Aromanövények Tanszék

Hivatalos megbízatások:

 • 1997-  2009 tanszékvezető helyettes, Gyógy- és Aromanövények Tanszék
 • 1997-          a Kertészettudományi Kari Tanács választott tagja
 • 1998-2002  A Kari Közalkalmazotti Tanács tagja
 • 2003-   A KT állandó Bizottságai tagja: Tangazdaságfejlesztési Bizottság (2004-2007-ig elnöke), a  Tudományos Diákköri  Bizottság (2008-  ), Tudományos Bizottság, Külügyi Bizottság (2003-, 2010-től elnöke..)
 • 2003-  2007 Kertészettudományi Kar tudományos és külügyi dékánhelyettese
 • 2014:   A BCE Stratégiai Fejlesztési (Oktatási) Bizottság tagja

Oktatási és oktatásfejlesztési tevékenység:

Graduális képzés – korábban (KÉE, SZIE, BCE)

 • Tárgyfelelős, szakirány felelős és államvizsga bizottsági tag/elnök az Okleveles kertészmérnöki szakon, Kertészmérnök főiskolai szakon, nappali és levelező tagozaton, részvétel a szakfordítói képzésben német nyelvből.

Graduális képzés – jelenleg (saját intézmény)

 • Kertészmérnök BSc alapképzési szak 3 tárgyának felelőse, Gyógynövénytermesztés szakmai modul felelőse
 • A Kertészmérnök Mesterszak szakfelelőse magyar és angol nyelvű formában. A szak multiple degree egyezmény keretében való működtetésének kidolgozója és koordinátora. A szakon tárgyfelelős „Biológiailag aktív anyagok a kertészeti fajokban” és államvizsga bizottsági elnök.

Képzés, más intézményekben

 • 1989-92 SOTE gyógyszerész képzés, „Gyógynövény- és drogismeret” tárgy;
 • 1995-97 GATE Mezőgazdaságtudományi Kar és a Gyöngyösi Főiskolai Kar C tárgy oktatása
 • 1998 -99 KÉE Kecskeméti Főiskolai Kar C tárgy oktatása
 • 1999 -  Amszterdami Egyetem „Phytopharmacy Training” c. tárgy meghívott előadó
 • 2002, 2007 – „Bernburger Winterseminar” rendszeres továbbképzési rendezvény előadó
 • 2009- Müncheni Technische Universtät „Arznei-und Gewürzpflanzen” kurzus felkért oktatója
 • 2015, 2017:  Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia Kertészet I. Tagozat elnöke

Tudományos továbbképzésben:

 • 1993-2000  Az akkreditált Kertészeti növénytermesztés c. program oktatója
 • 1994- 2002  a KÉE Doktori Tanács Kertészeti Szakbizottság Tagja
 • 1994 -   Kandidátusi illetve később PhD szigorlati illetve bíráló bizottsági tag/ esetenként elnök
 • 1994-   A PhD Kari Felvételi Bizottság titkára
 • 1996:    Doktori Átminősítő Bizottságok és vizsgabizottságok tagja
 • 2003 - 2013 a Kertészettudományi Doktori Iskola tudományos titkára
 • 2013-   BCE Élettudományi Doktori Tanács elnöke
 • 2016-   Kertészettudományi Doktori Iskola vezetője

Témavezetői tevékenység (graduális és posztgraduális):

 • Gyógynövény szakirányt választott graduális hallgatók témavezetése, évente átlag 15 hallgató a különböző szakokon és tagozatokon.

OTDK -n  szerepelt hallgatók:

 •   Dudás Krisztina: Betakarítás utáni technológiák hatása a majorannadrog minőségére (1996)
 •   Juhász Anna: Új konyhakömény populációk vizsgálata áttelelő termesztésben, (1999)
 •   Bogdán Henrietta: Mentadrogok érzékszervi bírálata (2001)
 •   Porkoláb Lilla: Konyhakömény taxonok összehasonlító vizsgálata (2005)
 •  Vincze Adrienn: Menta klónok értékelése a termesztés biológiai hátterének bővítése céljából (2007)
 •  Varga László: Apiaceae fajok illóolaj felhalmozódásának sajátosságai (2008)
 • Kindlovits Sára: A mezei cickafark termesztését megalapozó genetikai háttér és technológia fejlesztése (2009)
 • Antal Tamás: A kálium-műtrágyázás hatása a gyógynövények produkciójára (2009)
 • Szalai Anna: Növénykondícionáló szerek alkalmazása fűszernövény kultúrákban (2011)
 • Kovács Gergő: Környezetkímélő védekezési lehetőségek fejlesztése a citromfű és a lestyán jelentősebb betegségei ellen (2013, 2014)  
 • Huszka Vivien (2014): Az abszintüröm küllemi és beltartalmi variabilitása
 • Bácsi Dániel (2014): Kondícionálószerek hatásának vizsgálata egyéves fűszernövény kultúrákban

PhD témavezetés:

 • Tóth Eszter: Gyógy- és illóolajos növényfajok biodiverzitásának megőrzését szolgáló génbank biológiai hátterének feltérképezése és managementje.  Védés: 1999.
 • Chung Hae Gon (Dél-Kórea): Intraspecific morphological and chemical variability of fennel (Foeniculum vulgare Mill.) and lovage (Levisticum officinale Koch.). Védés: 2001.
 • Novák Ildikó: Az angelika és a lestyán drogminőségét meghatározó tényezők.Védés: 2006.
 • Bodor Zsófia: Az első évi virágzást meghatározó tényezők és hatásuk a drogprodukcióra. Védés: 2007.
 • Valkovszky Noémi: Az egyéves konyhakömény (Carum carvi var annuum) termesztéstechnológiai feltételeinek optimalizálása csernozjom réti talajon. Védés: 2011.
 • Gosztola Beáta: A Hungarikumnak tartott hortobágyi kamilla minőségét meghatározó tényezők. Védés: 2012.
 • Inotai Katalin: A szárazságstressz élettani és fitokémiai hatásai a Lamiaceae család egyes gyógynövényfajaiban. Védés: 2013.
 • Jászberényi Csilla: A hatóanyag felhalmozódás és a télállóság összefüggései valamint javításának lehetőségei Papaver somniferum esetében. Védés: 2014.
 • Radácsi Péter: Az eltérő vízellátás hatása az egyéves borsfű és a bazsalikom élettani, produkcióbiológiai és beltartalmi jellemzőire, Védés 2014.
 • Anastasya Tymoshina: A conceptual framework for sustainable trade in wild plant resources and review of its application in South East Europe 2011-től képzés
 • Varga László: A természetes eredetű antioxidánsként alkalmazható indás ínfű hazai álloányainak jellemzése, különös tekintettel a fenolos komponensekre és a felhalmozódásukat segítő tényezőkre, Védés: 2016
 • Kindlovits Sára: Vadontermő Asteraceae gyógynövények genetikai alapjainak fejlesztése, és jellemzése, Védés: 2017

Témavezetés külföldi egyetemen:

 • Technische Universität München, Scool of Life Sciences, Weihenstephan:
  • Maria Gungl (2016): Effect of Water Supply on Growth, Development and Active Ingredients of Marjoram (Origanum majorana L.)
  • Pondugulah Rajasekhar (2017): Physiological function of polyphenols in plants

Szerkesztőségi  tevékenység:

 • 1990- 92 A Herba Hungarica c. folyóirat technikai szerkesztője
 • 1990- 92 A Newsletter of Medicinal and Aromatic Plants c. FAO kiadvány technikai szerkesztője
 • 1995- 2002 Az ICMAP Newsletter nemzetközi folyóirat szerkesztője
 • 2011- Member of the Editorial Booard in Journal of Herbal Drugs, (ISSN 2008-8884) Azad, Iran
 • 2012- Kertgazdaság c. folyóirat szerkesztőbizottsági tag
 • 2015- Member of the Scientific Board in Herba Polonica, Poznan, Poland ISSN 0018-0599
 • 2016- Member of the Editorial Booard of the J.of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants (JARMAP), Elsevier

Részvétel tudományos és társadalmi szervezetek vezetőségében:

 • 1985-91  A Magyar Agrártudományi Egyesület Pest megyei vezetőségének tagja
 • 1993- 2003  A Magyar Kertészeti Tudományos Társaság titkára
 • 1995-  Az International Council of Medicinal and Aromatic Plants Board és munkacsoport tagja
 • 1996-  Az MTA Köztestület tagja
 • 1997-  Az ISHS Gyógynövény Szekció Európai Régió titkára
 • 1998 - IUCN Medicinal Plant Specialist Group tagja
 • 1999 –2004  A KÉE KK Kari Közalkalmazotti Tanács Tagja
 • 2000-  A Magyar Gyógyszerészeti Társaság Gyógynövény Szakosztálya vezetőségének tagja
 • 2000 –2004  A Nemzetközi Gyógyszerészeti Társaság (FIP) Gyógynövény Szekció titkára
 • 2004 - A Magyar Szabványügyi Testület Illóolaj Bizottság tagja
 • 2005- 2008 Az OTKA Agrár 1. szakzsűri tagja
 • 2005-  A Magyar Kertészeti Tanács elnökségi tagja
 • 2007- Az MTA Bólyai Kollégium Agrár szakzsűri tagja
 • 2006 - Nemzetközi és hazai konferenciák Scientific Committee illetve Tudományos Bizottsági tag
 • 2011-    EFSA (European Food Safety Authority) szakértő
 • 2012-   Az MTA Kertészeti Bizottság Gyógynövénytermesztési Albizottság elnöke
 • 2015-   A Magyar Akkreditációs Bizottság Agrártudományi Bizottság tagja

Alkalmankénti Szakértői felkérések, felkért előadások:

 • 2013:   Evaluation Committee tag (BOKU tanszékvezető választás)
 • 2016:   Gyógyszerésztudományok Fórumának ülése )(nov. 24.)  Pécsi Tudományegyetem, Gyógyszerésztudomány Kar, Pécs- előadó
 • 2017:  Magyar Reumatológusok Egyesülete- „Korszerű lehetőségek a fizioterápiában” tudományos ülés, Hévíz (I. 27-29). előadó
Bírálói felkérések rendszeresen a Journal of Herbs, Spices and Medicinal Plants, Flavour and Fragrance Journal, Zeitschrift von Arznei- und Gewürzpflanzen, Journal of Essential Oil Research, South African J. of Botany, Journal of Applied Res. MAP, Natural Product Communication, Industrial Crops and Products, Journal of Applied Botany and Food Quality, South African Journal of Botany, Acta Alimentaria és egyéb szakfolyóiratoknak.
Pályázatok szakmai bírálata: OTKA, NKFIH, COST-EU, Sapientia Alapítvány (Románia), Serbian Research Council

Kitüntetések

 • 1998- A KÉE Érdemes Dolgozója
 • 2003 -  Szent István Egyetem Aranykoszorús Érem
 • 2006 - OM Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett
 • 2011- A Saluplanta Verein (Bernburg) Gyógynövénykutatási Életműdíja
 • 2010- Pro Facultate Horticulturae (BCE, Kertészettudományi Kar)
 • 2014- Akadémiai Szabadalmi Nívódíj

Kutatási  tevékenység

Jelenlegi kutatási témakörök:

 • gyógy- és aromanövények produkcióbiológiája, agrotechnikai fejlesztések
 • illóolajos növények kémiai diverzitása, kemotaxonómiája
 • gyógynövények szaporodásbiológiája, nemesítése, honosítása 
 • a drogminőséget befolyásoló környezeti és genetikai tényezők feltárása

Kutatási projektek:

Év
Téma címe
Támogatás
Részvételi minőség
1991-1993
Illóolajat felhalmozó Asteraceae fajok jellemzése speciális anyagaik alapján
OTKA 00417
témavezető
1994-1997
Illóolajos növényfajok kemotaxonómiai-genetikai elemzése ellenőrzött minőségű termékek biológiai alapanyagának előállítása céljából
OTKA  F 012846
témavezető
1994-1997
Nagyteljesítményű gyógy-és illóolajos növényfajták
előállítása, üzemi bevezetése
OMFB 96-97-44-0686
tanszéki
 koordinátor
1994-1996
Marjoram project, in frame of “Studies to improve the quality of European spices”
Copernicus
ERBCIPECT 930137
tanszéki
 koordinátor
1995-1998
Szekunder anyagok előállítása, specializált agrárrendszerek kialakítása, produkciós feltételeik optimalizálása
OTKA T 015888
közreműködő
1995-1997
Burgonya csírázásgátlására kidolgozott új üzemi technológia bevezetése
OMFB 96-97-44-1050
tanszéki
 koordinátor
1995-2000
FM Biológiai alapok fejlesztése
FM  éves szerződések
tanszéki
koordinátor
1995-től
Speciális alkaloidokat felhalmozó mák nemesítése
ICN Alkaloida
közreműködő
1996-1999
European Thematic Network for Phytopharmacy
Training   
LeonardoNL/96/2/
0055/PI/II.11c/FPC
magyar
témafelelős
1996-1999
Többoldalúan hasznosított Lamiaceae fajok genetikai és kémiai diverzitásának és stabilitásának vizsgálata
OTKA T 020039
közreműködő
1997-1998
Nagyértékű gyógy- és illóolajos növényfajok tájtermesztési körzeteinek bővítése, fejlesztése
FM K+F   456/3/97
témavezető
1998-2001
Évelő Lamiaceae fajok morfológiai, kémiai, produkcióbiológiai jellemzőinek összefüggései
OTKA T 026098
közreműködő
1998-2001
A termőföldek privatizációját követően parlagon hagyott területek hasznosítása gyógynövényekkel
FM   30.512/98
közreműködő
1999-2000
Gyógynövények környezetkímélő gyomirtási technológiájának fejlesztése
FM K+F   179/99
témavezető
1999-2000
Resource Centres for Training and Knowledge Transfer on Phytopharmaceutics in Europe
(Leonardo, NL/99/1/074125/PI/III.3.a/FPC)
magyar
témafelelős
1999-2001
Gyógynövények fenntartható hasznosítását megalapozó génbanki technológia…
MKM
FKFP 0672/1999
témavezető
2000-2001
Termőtájba illeszkedő, nagyértékű gyógy- és illóolajos növényfajták előállítása
FVM 216-a/2000
témavezető
2000-2003
A mákalkaloidok felhalmozódását meghatározó genetikai és környezeti tényezők elemzése
OTKA T32393
közreműködő
2000-2003
Élelmiszerek minőségjellemzői és a “kemoszenzor sor” jelvektora közötti összefüggések feltárása
OTKA T032814
közreműködő
2001-2002
Az EU követelményeinek megfelelő hatóanyagtartalmú mákfajta nemesítése
FVM K+F
113-a/2001
témavezető
2002-2005
Az életforma és a hatóanyagprodukció összefüggései néhány termesztett gyógynövényfaj esetében
OTKA T 38352
témavezető
2002-2005
A Kárpát-medence kertészeti génforrásainak feltárása. NKFP 036 sz téma
OM-00178/2001
résztéma
felelős
2006-2009
Módosított életformájú és alkaloidtartalmú mák (Papaver somniferum L.) kemotípusok előállítása
OTKA K 62732
témavezető
2007-2009
„Kutatás-fejlesztés az élelmiszerláncban” Tudásközpont -Gyógynövény részprojekt
RET 04/2006
témavezető
2011-2014
Promoting traditional collection and use of wild plants to reduce social and economic disparities in Central Europe
Central Europe
3CE361P4
témavezető
2014-2016
 Fenoloid komponensek felhalmozódásának háttere és összefüggései gyógynövényekben
OTKA
NN 108633
témavezető
2014-2016
Development of woman self-help group in the area of multifunctional farming
Erasmus +
Nr. E03/2014
témavezető

Publikációs tevékenység:

 • Összes tudományos publikáció: 410
 • Fajtaelőállítás: 18 államilag elismert fajtában társszerző
 • Szabadalmak száma: 3 (társzerző)
 • Független citációk száma: 491

Publikációs lista az MTMT alapján (LINK)